Chat Online

Sarah Sun
Cheery Zhang
Ashley Yang
Nanthan Hale
Darcy Lin
Xuchang Jian'an Area Taimeite Hair Co., Ltd.
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Chỉ số nhà cung cấp
Điểm cửa hàng
4.8/5
Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
100.0%
Thời gian phản hồi
≤3h
Giao dịch
US $470,000+ trực tuyến
Không gian nhà xưởng
200m²
Nhân viên
20
Dịch vụ
Tùy chỉnh nhỏ
Có hỗ trợ mua sắm tập trung
Đánh giá nhà cung cấp
1
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Click {0} to select products that you want to inquire about before clicking the Contact supplier button.